Klinisk ernæringsfysiolog

AUTORISERT KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG

Helge Andreas Felberg
En av svært få privatpraktiserende kliniske ernæringsfysiologer i Norge.

helge.felberg@studio-soma.no / 46 30 30 38

Kliniske ernæringsfysiologer er eneste faggruppen med tillatelse/autorisasjon til å bedrive kostholdsoppfølging av ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander

Mye feilinformasjon og motsigelser

De fleste kan kjenne seg igjen i frustrasjonen rundt stadig motsigende oppslag i blant annet media. Feiltolkning av ernæringsforskning og forrettningsvirksomhet har mye av skylden for dettte. Vitenskapen som en helhet endrer seg ikke så raskt som det kan fremstå i sosiale medier og aviser. Alle mennesker er unike med ulik livssituasjon. Vi er avhengig av en skreddersydd tilnærming for langvarige, gode resultater. Det finnes ingen fasit på et kosthold som er gjennomførbart for hele befolkningen.

Statiske kostholdsråd gir sjeldent god effekt

Utgangspunktet er deg som individ. Din ernæring skal skreddersys din situasjon og målsetting. Ernæringsrelaterte diagnoser og plager kan løses. Intervensjonsmålet er å identifisere enkelte aspekter ved nåværende kostholdsvaner som kan endres for effektiv måloppnåelse. Endringene må være overkommelig og individrettet. Den optimale strategien vil være identifisering av potensielle endringer som er lite krevende og samtidig gir sterk effekt.

Fordeler

 • Kort ventetid uten krav til arvorlighetsgrad fra spesialisthelsetjenesten
 • Individtilpasset oppfølging
 • Evidensbasert praksis med bredt tverrfaglig nettverk
 • Mulighet for treningsoppfølging og muskel-/skjellettbehandling.
 • Sentralt plassert i Vika, Oslo
 • Workshop/kursholder og foredragsholder innen ernæring og kreft, idrettsernæring, trening og kosthold og varig vektreduksjon samt kurs i diabetes type 2 i samarbeid med Nesodden kommune, frisklivssentral
 • Medeier og behandler ved Tangen Helseklinikk, Follos bredeste tverrfaglige klinikk. Medeier, behandler & personlig trener ved Studio Soma

Punktvis oversikt over ernæringsaktuelle diagnoser/plager jeg kan bistå ved:

 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale!
Kontakt oss
 

Uavhengig av ernæringsrelatert diagnose eller tilstand vil ernæringsintervensjonen alltid ta hensyn til inntak av tilfredsstillende mengder av essensielle næringsstoffer tilpasset individet (variert kosthold). Dette på bakgrunn av evidens-baserte formler og anbefalinger for ulike segmenter i befolkningen. I de fleste tilfeller vil intervensjonsfokus i første omgang omhandle kun sykdom/tilstandsbasert problematikk, for så videre optimalisering av kosthold/livsstil om det anses som gjennomførbart for pasienten.

Generalisert Konsultasjonsgang og pris

 1. time: kartlegging og kostholdsintervju.
 2. time: opplæring i problematikk / tilstand / mekanisme og forholdet til ernæring. Pasient får alltid med seg ressursmateriell og info og individualiserte kostholdsråd/kostholdplan. Råd basert på endringskapasiteten til pasient
 3. Oppfølging ved behov
 • 0900 – 1700

Konsultasjoner: Tid - 1 time

Pris: 950 kr

Vanligvis behov for 1-4 timer, avhengig av kompleksiteten på casen (f eks flere forhold/ sykdommer/ tilstander sammen med vektendring krever flere timer for identifisering av gode individualiserte ernæringsstrategier, sammenliknet med strategier for korrigering av mangeltilstand).

Kontroll/oppfølging (ved behov): Tid - 30 min.

Pris: 550 kr

Om klinisk ernæringsfysiolog, Helge Andreas Felberg

Utdanning

 • Mastergrad i klinisk ernæring, ECU (2011-2013), innehar norsk yrkesautorisasjon
 • Bachelorgrad i ernæringsfysiologi, BH (2008-2011).
 • Trenerutdannelse, NIH (2005-2006)


Erfaring

 • Studio Soma, klinisk ernæringsfysiolog, personlig trener & medeier (2014 – nåværende)
 • Tangen Helseklinikk, klinisk ernæringsfysiolog & medeier (2013- nåværende)
 • Foredrag og kursing innen følgende tematikk; vektnedgang, vektoppgang, idrettsernæring, diabetes type 2, kreft og kosthold etter behandling, sunt kosthold, m.m.
 • Tilknyttet Sunn Idrett (tidligere Sunn Jenteidrett) som foredragsholder i idrettsernæring for unge utøvere.
 • Arbeider med Norges Skiforbund ifm Helseattest for idrettsutøvere.
 • Engasjert av HERO og NAV Oslo for oppfølging av deltakere som skal ut i jobb.
 • Joondalup Hospital, Australia, klinisk ernæringsfysiolog (2013) (praksis)
 • Albany Hospital (2013) (praksis)
 • SATS, personlig trener & foredragsholder (2006-2013)
 • Energihuset treningssenter, personlig trener (2005-2006)


Ernæringsbehandling / oppfølging

Jeg er opptatt av psykologien bak livsstilsendring, klientkommunikasjon og individtilpassede intervensjonsstrategier. Med dette møter klienter en empatisk og tillitsvekkende behandler.

Jeg anser et helhetlig individfokus som viktig i mitt arbeid. Kosthold er komplekst. Kosthold gjenspeiler livssituasjon. Kosthold er ofte et resultat av sinnstilstand, erfaringer, jobbsituasjon hjemmesituasjon, stressnivå m.m. Ernæringsintervensjon handler om så mye mer enn kun kostholdsråd og kostholdsplan.

Ernæringsbehandling hjelper pasienten til å identifisere gjennomførbare endringer i nåsituasjon, skape forståelse ovenfor sin situasjon, og motivere til gjennomføring. Kunnskap, livsstil, erfaringer, prioriteringer, matvaner, sykdommer/tilstander, økonomi, motivasjon, smakspreferanser, overskudd, stressnivå, familiesituasjon og jobbsituasjon er alle brikker som tas hensyn til for vedvarende resultater.

 
Ta kontakt om det er noe du lurer på!
Kontakt oss