normal kropp
Hva er en normal kropp?
28/10/2015
Vis alle

Hvor mye gift får vi i oss?

hvor mye gift

Utvikling har sin pris. Vi har nok av eksempler på uheldige konsekvenser tilknyttet rask og ukontrollert samfunnsutvikling. Forurensning har gjort at noen betaler en høy pris for gildet. Det er mange teorier og meninger om hvor forurenset miljøet vårt er og hvem som er utsatt. Noen mener maten vår inneholder skadelige stoffer, andre sier vi kontinuerlig blir utsatt for en rekke nye giftstoffer gjennom vår hverdag.

 

Det er ikke alltid så lett å forholde oss til slike utsagn i og med at vi sjelden kjenner slikt på kroppen der og da. Hva som synes lett å dokumentere er en del enkelttilfeller av forurensning, med dertil konsekvenser. Vi har eksempler på tilsetting av ulovlige stoffer i mat for å gjøre den billigere, utslipp fra fabrikker direkte i drikkevannskilder, mangel på verneutstyr i omgang med farlige stoffer osv. Derimot er det nok en forsvinnende liten andel av befolkningen som kommer borti slikt. Statistisk sett, er det nok vel så stor sjanse for en ulykke i det daglige, som å bli forgiftet.

 

Diskusjonen omkring dette temaet går ofte på hvorvidt det er skadelige stoffer i maten vi får i oss og produkter vi bruker. Norge, og de fleste vestlige land, EU og nord Amerika inkludert, har streng kontroll på forekomst av farlige stoffer. Så sant et stoff er kartlagt, er det også regler for hvor mye av det befolkningen skal kunne eksponeres for. Det er umulig å unngå å få i oss giftstoffer. De har alltid vært her. Luft, vann og jord inneholder hele spekteret av giftstoffer, helt naturlig. Det nye er at vi har funnet metoder for å fremstille ulike stoffer i unaturlig høye konsentrasjoner. I tillegg har det blitt utviklet stoffer som ikke forekommer naturlig i særlig grad. Så lenge vi er klar over forekomsten av et giftstoff, og har et velfungerende apparat for å lage retningslinjer for bruken at dette, bør vi føle oss rimelig trygge.

 

 

Det er enkelt å måle nivåer av ulike stoffer der vi måtte ønske det. Slike målinger foregår hele tiden og spesielt for matvarer, leker, klær og lignende. Aldri har forkuset på dette vært større. Resultatene er at det på målinger svært sjelden finnes noe som er verdt å bry seg om. Det er ikke farlige nivåer av tungmetaller i den fisken vi kjøper i våre butikker. Grønnsakene våre inneholder ikke spor av sprøytemidler i en konsentrasjon som er vist å ha negativ effekt av betydning. Tilfeller vi hører om, er oftest enkelttilfeller som skylles sviktende rutiner, ulovligheter og andre feil.

Påstandene om at produktene våre er farlige, er sjelden basert på dokumentasjon. De personene som gjør undersøkelser på innhold i maten, bør anses for å være de mest kompetente på området. Det ligger ekstremt mye arbeid bak retningslinjene for innhold av stoffer i produkter. Det ligger ikke tilsvarende mye arbeid bak påstandene om at samfunnet vårt er ”giftig”.

 

Dokumentasjonen som er tilgjengelig, tisier at vi ikke blir eksponert for skadelige doser gift i det daglige. Dette betyr selvsagt ikke at vi kan utelukke at skader skjer og at det kan være uoppdagede langtidsvirkninger. Det blir derimot litt vanskelig å forholde seg til påstander som at vi ikke kjenner langtidseffektene, når en effekt ikke kan påvises på kort sikt. Skal vi først være så føre var er det ingen ting som er trygt.

 

Det er en grunn til at sprøytemidler og slikt brukes. Avlinger i jordbruket er i dag bedre enn noen gang. Dersom en av de mange tilgjengelige anbefalingene om kosthold og mosjon blir fulgt, har vi i dag bedre forutsetninger enn noen gang for helsen sin del. Den sunne delen av befolkningen er friskere og lever lengre enn noen gang. Forgiftning er ikke et tema her.

 

Giftstoffer er et alvorlig tema som angår millioner av mennesker, men først og fremst i fattige land. Ser vi på graden av eksponering vi utsettes for, sammenlignet med hva som er tilfellet i en del utviklingsland, er det en enorm forskjell. Våre problemer og utfordringer blir mikroskopiske i forhold. Folk i dagens Norge er syke som bare det, men det er mye lettere å forklare ut ifra livsstil, enn fra giftstoffer i mat og produkter.

 

Vær skeptisk til farlige stoffer, men vær også klar over at vi aldri har vært mindre plaget av forgiftninger enn hva vi er i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>